Genel

Zemin İyileştirme

Zemin İyileştirme

Zemin, bazı zemin iyileştirme teknikleri kullanılarak geliştirilebilir. Vibro-kompaksiyon güçlü derinlik vibratörler kullanarak toprağın yoğunluğunu arttırır. Vakum konsolidasyonu, bir vakum pompası kullanarak yumuşak toprakları iyileştirmek için kullanılır.

Hızlı kentsel ve endüstriyel büyüme, daha fazla gelişme için daha fazla arazi talep ediyor. Bu talebi karşılamak için arazi ıslahı ve uygun olmayan ve çevresel olarak etkilenen arazilerin kullanımı ele alınmıştır. Bu nedenle, şimdiye kadar inşaat için kullanılamayan araziler, bir veya daha fazla zemin iyileştirme tekniği benimsenerek, faydalı alanlara dönüştürülmüştür. Zemin iyileştirme teknikleri alanı önemli ve hızla genişleyen bir alan olarak kabul edilmiştir.

Zemin İyileştirme Teknikleri

Aşağıda, toprağın stabilizasyonu için kullanılan zemin iyileştirme teknikleri kullanılmıştır:

 • Vibro Sıkıştırma
 • Vakum Konsolidasyonu
 • Toprağın önyüklenmesi
 • Isıtma veya vitrifikasyon ile toprak stabilizasyonu
 • Toprak donması
 • Vibro-değiştirme taş sütunları
 • Mekanik stabilize toprak yapıları
 • Toprak çivileme
 • Mikro yığınları
 • Enjeksiyon
Vibro Sıkıştırma Yönteminin Avantajları:
 • Temel yerleşimlerin azaltılması.
 • Sismik aktiviteye bağlı sıvılaşma riskinin azaltılması.
 • Granül dolgular üzerinde inşaat izni.
Toprak Vakum Konsolidasyon Uygulamaları:
 • Standart önyükleme tekniklerini arıza riskini ortadan kaldırarak değiştirin.
 • Yöntem, kalın sıkıştırılabilir toprak üzerinde büyük gelişimler için kullanılır.
 • Arttırılmış stabilite kullanarak set ön yüklemesi ile birleştirin.
Toprak Önyükleme Uygulamaları:
 • İnşaat sonrası azaltın
 • Yerleşme
 • İkincil sıkıştırmayı azaltın.
 • Yoğunlaştırma
 • Taşıma kapasitesini artırmak
Toprak Vitrifikasyonu Uygulamaları:
 • Radyoaktif veya kirlenmiş toprağın immobilizasyonu
 • Yoğunlaştırma ve stabilizasyon
Toprak Donma Tekniği Uygulamaları:
 • Bir kazı için geçici destek
 • Yeraltı suyunun kazılmış alanlara akmasını önleme
 • Geçici eğim stabilizasyonu
 • Toksik / tehlikeli atık kontaminasyonunun geçici olarak saklanması
Vibro-Değiştirme Uygulamaları:
 • Temel yerleşimin azaltılması
 • Rulman kapasitesini arttırın, temel boyut gereksinimlerini azaltın
 • Sismik aktiviteye bağlı sıvılaşma riskinin azaltılması
 Toprak Çivileme Tekniği Uygulamaları:
 • Demiryolu ve karayolu kesim pistlerinin stabilizasyonu
 • Yüksek bina ve yeraltı tesisleri için kentsel alanlarda kazı yapıları
 • Dik ve dengesiz tabakalı yamaçlarda tünel portalları
 • Kazıklı temeller altında duvar desteğini içeren karmaşık sınırlarla köprü abutmentlerinin yapımı ve güçlendirilmesi
Zemin İyileştirme için Mikroyapı Uygulamaları:
 • Yeni yapılar için temel
 • Mevcut temellerin onarılması
 • Hareketin Önlenmesi
 • Dolgu, eğim ve heyelan stabilizasyonu
 • Toprak güçlendirilmesi ve korunması
Enjeksiyon Uygulamaları:
 • nüfuz etme
 • Sıkıştırma Enjeksiyonu
 • Jet Enjeksiyonu
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Önceki yazıyı okuyun:
Geoteknik Rapor

Geoteknik Rapor nedir? Geoteknik rapor, saha koşullarını tasarım ve yapım önerilerini site tasarımına, bina tasarımına ve inşaat personeline iletmek için...

Kapat