Genel

Zemin Güçlendirme

Zemin Güçlendirme

Günümüzde süren hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme, gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde Türkiye içinde de yapı alanlarının hızla tükenmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak her geçen gün yeni yapılaşma alanlarının açılması zorunlu hale gelmiştir. Bu yeni açılan alanların bazılarının yapılaşmaya uygun olmadığı görülmüştür, bir başka deyişle taşıma gücü zayıf olan temel zemininin özellikleri gösteren alanların da yapılaşmaya açıldığı görülmüştür. Zayıf temel zeminlerinde karşılaşılan düşük taşıma gücü ve yüksek deformasyon sorunları ile zemin iyileştirme konusunda yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada, önce zemin iyileştirme tanımı ve gerekçesine değinilmiş, daha sonra zemin iyileştirme gerektiren zemin tipleri ele alınarak günümüzde yaygın kullanım alanı olan zemin iyileştirme yöntemleri irdelenmiştir.

Zayıf zeminler üzerine kurulan yapılaşma beraberinde birçok mühendislik problemini de gündeme getirmiştir. Sorunların çözümlenmesi için konu ile ilgili yeni yöntem ve teknikler geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de artık bu yöntemler sık ve yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Her zaman için mühendislik yapılarını zemin içinde ya da zemin üstünde yapma zorunluluğumuz vardır. İnşa edilecek olan bu yapılardan oluşan ve zemine aktarılan gerilmeleri, zeminin zararlı deformasyonlar oluşturmadan güvenle taşıması istenir. Fakat, yapı temel zeminleri her zaman istenilen bu özellikleri sağlamayabilir. Bu gibi durumlarda aşağıdaki önlemler alınarak iyileştirme yapılması gerekebilir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Önceki yazıyı okuyun:
Geoteknik Rapor

Geoteknik Rapor nedir? Geoteknik rapor, saha koşullarını tasarım ve yapım önerilerini site tasarımına, bina tasarımına ve inşaat personeline iletmek için...

Kapat