Genel

Zemin Etüdü

Herhangi bir arsaya ait yer altı tabakalarının konum, jeolojik durum, yapı çeşidi, kalınlık, yoğunluk, derinlik, sismik hızı, elektrik özdirenci, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü adı verilir. Yer altı tabakalarının konumlarını, durumlarını, hangi jeolojik yapıdan olduklarını, kalınlıklarını, derinliklerini, elektrik özdirençlerini, yoğunluklarını, sismik hızlarını, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, ivmesini, deprem anındaki tepkilerini, tespit etmek amacıyla yapılan uygulamalara zemin etütleri denir. Zemin Etüdü zeminin türüne bağlı çeşitli yöntemlerle yapılır. Bu yöntemlerden en önemli olanları: Elektrik,  manyetik, sismik, gravite, radyoaktivite, elektromanyetiktir. Bu yöntemlerden en sık kullanılanları ise Elektrik Prospeksiyon ve Sismik yöntemleridir.

Zemin etüdü alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım kısmında kullanılacak zemin bilgilerinin tespiti yapıldığı; farklı katmanlarda yer alan toprak, taş türü, bölgenin deprem açısından riski, olabilecek bir fay hattına olan uzaklığı ve benzeri özelliklerin ayrıntılı olarak yapılan gözlemler sonucunda inşaata elverişli olup olmadığı gibi bilgilerin bir araya geldiği rapordur. Zeminin üstüne yapılacak inşaatın projelendirilmesi sırasında zemin etüdü raporu büyük bir önem taşır. Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden tespit ederek, inşası yapılan yapının yükleri taşıyabilecek kesitlerden ve malzemelerden inşa edilmesinde büyük rol oynar.

Özelliklede imara yeni açılacak yerlerde, geniş yerlerin sismik mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması ve yapılacak zemin etütlerinde, doğru bir zemin etüdü çalışması, kurallara uygun, deprem bölgelerinde hasarın asgari seviyeye düşmesi bakımından gereklidir.

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Önceki yazıyı okuyun:
Temel Nedir? Temel Çeşitleri Nelerdir?

Temel Nedir? Temel Çeşitleri Nelerdir? Temel Nedir? Yapının yüklerini, güvenli bir şekilde zemine aktaran yapı elemanıdır. Temeller, düşey taşıyıcılardan (...

Kapat