Genel

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği, dünyanın< başlangıcından itibaren bu günlere kadar devam eden farklılıkları, yerkabuğu  altının ve yüzeyinin şu anki halini gözlemleyen, araştıran yerleşke yerlerinin ve her türlü mühendislik oluşumlarının alan seçme çalışmalarının yürütülmesiyle alakalı eğitim verilen mühendislik dalına Jeoloji Mühendisliği denir. Günümüzde özellikle teknolojinin hızla ilerlemesiyle beraber Jeoloji Mühendisliğinin hizmet verdiği alanlar büyük oranda genişlemektedir. [the_ad id="3069"] En başta doğal kaynak, afet ve çevre yönetim süreciyle alakalı olarak metalik madenler, enerji hammaddelerinin soğuk ve sıcak su kaynaklarının aranması, endüstriyel hammaddelerin ekonomik kullanımı kararlarında; deprem, heyelan, kaya düşmesi, su baskını afet tehlike, sıvılaşma ve risk analizleri; arazi kullanım planlarının oluşturulması; alan seçimi kararları, kütle hareketleri tanımlama, izleme, sınıflama, duraylılık analizleri ve stabilizasyon önlemlerinin belirlenmesi için jeolojik ve geoteknik etütlerde; toprak kirliliği ve yer altı suyu, atık depolama ve bunlara benzer çevresel sorunların çözümünde; Baraj, demiryolu, karayolu, tünel, boru hattı, enerji santralleri gibi mühendislik yapımları ve binalar için geoteknik ve jeolojik etütlerde; Kentsel projelerin gereksinimi olabileceği ana parametrelerin belirlenmesinde jeoloji mühendisleri belirli görevler üstlenmektedir. Makalede yazılan hizmetler dışında toplum sağlığı için riskli olan radon gazı ile arsenik,  zeolit, asbest minerallerine ve etkilerine yönelik tıbbijeoloji ve jeolojik sit olarak kabul edilen oluşumlar (fosil zonları, taşlaşmış ağaçlar, yeryüzü şekilleri) ile alakalı araştırmalar ve incelemeler de, jeoloji mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close