Genel

Jeofizik Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Fizik, matematik ,bilgisayar,elektronik teknolojisine dayalı, dili matematik olan sayısal bir mühendislik dalıdır. Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.

pratik uygulamalar amacıyla yerkürenin fiziksel özelliklerinin ölçülmesi, bu ölçümlerin işlenmesi ve yorumlanması. çoğu jeofizik araştırmalar ticari açıdan önemli petrol, doğal gaz ve diğer mineralleri bulmak için yapılır, fakat jeofizik çalışmalar ayrıca yolların, inşaat yapılarının, barajların, tünellerin, nükleer güç santrallerinin ve diğer yapıların temel araştırmaları için yerin doğasının önceden belirlenmesini kapsayacak biçimde mühendislik konularını ve jeotermal alanlar, su kaynakları ve arkeolojik alanlar için araştırmalarda yapılır.

Jeofizik Mühendisinin Görevleri:

– Atmosferdeki olayların yer kabuğuna etkisini sismik ölçümler yaparak araştırır,

– Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler,

– Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gel- gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler,

– Baraj ve yeraltı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi incelemeleri yapar,

– Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler, deniz trafiği grafikleri ve haritaları hazırlamak için yeryüzünde sabit noktalar seçer,

– Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar,

– Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar,

– Çalışma alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close