Genel

Geoteknik Proje

Gözlem yerinde yapılan zemindeki araştırmayı ele alarak alanın mevcut zemini ve jeolojik özelliği, inşası yapılacak yapının mühendislik özellikleri, zeminin taşıma kapasitesi, yatak katsayıları, sıvılaşma tahkikleri, dinamik parametreler, depremsellik, yapılacak temel kazısı için alınması gereken önlemler irdelenerek ekonomi ve güvenlik dikkate alınarak uygulanacak zemin iyileştirme, iksa, temel altı kazık sisteminin hesabının yapılması ve projelendirilmesidir. Projesi yapılacak mühendis yapısını inşanın öncesinde zemin ve yapı özelliklerini incelemek amaçlı çalışmanın bir düzene göre uygun usüllerlerle yapılması gerekir.  Ayriyeten yeni yapılanmaya açılacak alanların, yamaç ve heyelan gibi riskli olan yerlerin ya da sıvılaşma olabilecek zeminlerin incelenmesi ve çalışmaların sonunda yapılaşmanın düzenlenmesi ve benzeri süreçleri alan çalışmaya geoteknik çalışmalar denir.

Geoteknik çalışmalar, gelişmeye devam eden bir toplumda artan; yerleşim, ulaşım ve enerji ihtiyaçları sebebiyle zaman geçtikçe büyük bir önem kazanıyor. Yerüstü ve yeraltı yapılarda ve zeminle alakalı sorunların çözümlerinde direkt olarak uygulama yerine sahip bir mühendislik ve bilim dalıdır. Bu bilim alanı son 25 yılda özellikle tüneller, şev kazısı, yeraltı hidrolik yapılan, yollar, barajlar ve buna benzer yapıların inşaatlarıyla alakalı mühendislik projesinde zemin ve kayadan dolayı oluşan sorunların konusu olmaktadır.
Yerüstü ve yeraltı yapılarında projelendirilme ve planlaması jeoloji, inşaat, elektrik, makine, hidroloji, ekonomi, ziraat benzeri bilim alanlarındaki uzmanların ve mühendislerin sistemli düşünmesi ve de ekip çalışması yapmasını gerektiriyor. Yapı alanlarının geçirimlilik sorunları, yamaçların ve temel sağlamlaştırılması, iyileştirme ve faylar önlemlerinin belirlenmeleri, geçirimliliğin sağlanması ve karstik yapı, temel kayacın geoteknik özellikleri yerbilimcinin belirlemesi gereken konular arasında.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Önceki yazıyı okuyun:
Temel Nedir? Temel Çeşitleri Nelerdir?

Temel Nedir? Temel Çeşitleri Nelerdir? Temel Nedir? Yapının yüklerini, güvenli bir şekilde zemine aktaran yapı elemanıdır. Temeller, düşey taşıyıcılardan (...

Kapat